• Plaats van afspraak
  Kaardijkstraat 22, Ruisbroek-Puurs
  Hoe raken we er?
  MET DE FIETS
  Woon je in Puurs, Willebroek, Boom, Bornem of een andere buurgemeente? Kom met de fiets! Vanuit elke gemeente kan je via de fietsknooppunten perfect tot op Duvelblues raken. Volg je route tot knooppunt nummer 11. Van daar zal je Duvelblues signalisatie vinden. We hebben een fietsenstalling vlak voor de deur!

  • Puurs (7km) : 80-37-82-83-11
  • Boom (3,5km) : 28-38-11
  • Willebroek (4,5km) : 39-83-11
  • Bornem (10,8km) : 40-80-37-82-83-11
  • Tisselt (7,3km) : 86-39-83-11
  • Rumst & Heindonk (8,5km) : 51-52-38-11
  • Reet (12km) : 22-23-24-25-29-28-38-11
  • Niel (7,5km) : 18-25-29-28-38-11
  • Heffen (11,5km) : 79-78-1-38-11
  • Leest (12,8km) : 90-79-78-1-38-11
  • Breendonk (6,2km) : 84-82-83-11

  Gratis Camping

  Duvelblues voorziet ook een terrein om te kamperen vlakbij het festivalterrein voor campers en tenten.

  • Opstellen kan vanaf vrijdag 26 mei 18 u.
  • Afbreken ten laatste zondag 28 juni voor 12 u.
  • Toiletten zijn voorzien
  • Er word geen stroom of water voorzien.
  • Auto's parkeren niet op het kampeerterrein zelf.
  • Gelieve de richtlijnen ter plaatse van de organisatie te volgen.
  MET DE BUS
  Woon je in Dendermonde, Baasrode, Buggenhout, Sint-Amands, Mariekerke, Branst, Hingene, Bornem, Puurs of Boom? Dan raak je er perfect met Lijn 252. Stap af aan halte "Ruisbroek Oud Gemeentehuis". Van daar is het maar 500m wandelen tot op het Festivalterrein.

  MET DE TREIN
  Om het uur vertrekt er op zaterdag een trein (L2582) vanuit Antwerpen Centraal. Je stapt af aan het pittoreske station " Ruisbroek-Sauvegarde". Van daar maak je een fijne wandeling van 1km tot aan het festivalterrein.

  MET DE WAGEN
  Vroege vogels die met de wagen komen, kunnen parkeren op de extra parking naast het terrein. Let wel: de plaatsen zijn beperkt. Uiteraard kan je net zoals vorig jaar ook terecht in de omliggende straten.
  Stacks Image 21
 • Address of the Venue :
  Kaardijkstraat 22, Ruisbroek-Puurs
  How to get there?
  BY BICYCLE :
  Do you live in Puurs, Willebroek, Boom, Bornem or another neighboring municipality? Come by bike! From every municipality you can reach Duvelblues perfectly via the cycling junctions. Follow your route to junction number 11. From there you will find Duvelblues signage. We have a bicycle shed right in front of the door!

  • Puurs (7km) : 80-37-82-83-11
  • Boom (3,5km) : 28-38-11
  • Willebroek (4,5km) : 39-83-11
  • Bornem (10,8km) : 40-80-37-82-83-11
  • Tisselt (7,3km) : 86-39-83-11
  • Rumst & Heindonk (8,5km) : 51-52-38-11
  • Reet (12km) : 22-23-24-25-29-28-38-11
  • Niel (7,5km) : 18-25-29-28-38-11
  • Heffen (11,5km) : 79-78-1-38-11
  • Leest (12,8km) : 90-79-78-1-38-11
  • Breendonk (6,2km) : 84-82-83-11
  WITH THE BUS
  Do you live in Dendermonde, Baasrode, Buggenhout, Sint-Amands, Mariekerke, Branst, Hingene, Bornem, Puurs or Boom? Then you can get there perfectly with Line 252. Get off at the stop "Ruisbroek Oud Gemeentehuis". From there it is only a 500m walk to the Festival grounds.

  BY TRAIN
  A train (L2582) departs from Antwerp Central every hour on Saturday. You get off at the picturesque station "Ruisbroek-Sauvegarde". From there you can take a nice walk of 1 km to the festival site.

  BY CAR
  Early risers who come by car can park in the extra parking lot next to the site. Please note: places are limited. Of course, just like last year, you can also visit the surrounding streets.
  Stacks Image 70
 • Adresse du Lieu :
  Kaardijkstraat 22, Ruisbroek-Puurs
  Comment aller là?
  À Vélo :
  Vous habitez Puurs, Willebroek, Boom, Bornem ou une autre commune voisine ? Venez à vélo ! De chaque commune, vous pouvez parfaitement rejoindre Duvelblues via les jonctions cyclables. Suivez votre route jusqu'à la jonction numéro 11. De là, vous trouverez la signalisation Duvelblues. Nous avons un local à vélos juste devant la porte !

  • Puurs (7km) : 80-37-82-83-11
  • Boom (3,5km) : 28-38-11
  • Willebroek (4,5km) : 39-83-11
  • Bornem (10,8km) : 40-80-37-82-83-11
  • Tisselt (7,3km) : 86-39-83-11
  • Rumst & Heindonk (8,5km) : 51-52-38-11
  • Reet (12km) : 22-23-24-25-29-28-38-11
  • Niel (7,5km) : 18-25-29-28-38-11
  • Heffen (11,5km) : 79-78-1-38-11
  • Leest (12,8km) : 90-79-78-1-38-11
  • Breendonk (6,2km) : 84-82-83-11
  AVEC L'AUTOBUS
  Vous habitez Dendermonde, Baasrode, Buggenhout, Sint-Amands, Mariekerke, Branst, Hingene, Bornem, Puurs ou Boom ? Ensuite, vous pouvez vous y rendre parfaitement avec la ligne 252. Descendez à l'arrêt "Ruisbroek Oud Gemeentehuis". De là, il n'y a plus que 500 m à pied jusqu'au site du Festival.

  PAR LE TRAIN
  Un train (L2582) part d'Anvers Central toutes les heures le samedi. Vous descendez à la station pittoresque "Ruisbroek-Sauvegarde". De là, vous pouvez faire une belle promenade de 1 km jusqu'au site du festival.

  EN VOITURE
  Les lève-tôt qui viennent en voiture peuvent se garer sur le parking supplémentaire à côté du site. Attention : les places sont limitées. Bien sûr, comme l'année dernière, vous pourrez également visiter les rues environnantes.
  Stacks Image 72